Jordskiftesaker på gnr: 225/1

SaksnrSaksnavn
0530-1972-0025Kleivrud
0530-1942-0009Kleivrud mfl.
0530-1958-0003Kleivrud nordre
0530-1962-0014Kleivrudåsen
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-2009-0004Selsverket sameigeskog
0530-1976-0011Åsåren sameige