Jordskiftesaker på gnr: 225/26

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel