Jordskiftesaker på gnr: 227/15

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel