Jordskiftesaker på gnr: 231/20

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel