Jordskiftesaker på gnr: 232/66

SaksnrSaksnavn
0530-2014-0021Ulevolden