Jordskiftesaker på gnr: 253/97

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel