Jordskiftesaker på gnr: 255/8

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel