Jordskiftesaker på gnr: 261/11

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-2002-0005SKOTTE/ULEN/NÅRSTAD