Jordskiftesaker på gnr: 261/12

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel