Jordskiftesaker på gnr: 266/14

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel