Jordskiftesaker på gnr: 268/1

SaksnrSaksnavn
0530-2009-0001Fagerliåe
0530-1965-0013Formo m.fl.
0530-2001-0004HORGELIVEGEN
0530-1996-0010LAARGAARD, GNR. 268
0530-1990-0003Laurgård/Skåre
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-1969-0016Olstad
0530-1974-0001Romundgard
0530-1953-0014Skjelle m.fl.
0530-2014-0011Turrløkken søndre