Jordskiftesaker på gnr: 268/8

SaksnrSaksnavn
0530-1942-0009Kleivrud mfl.
0530-1990-0006Lille-Nårstad m.fl.
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel