Jordskiftesaker på gnr: 268/12

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel