Jordskiftesaker på gnr: 268/14

SaksnrSaksnavn
0530-1965-0013Formo m.fl.
0530-1996-0010LAARGAARD, GNR. 268
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel