Jordskiftesaker på gnr: 268/20

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel