Jordskiftesaker på gnr: 269/99

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-2014-0011Turrløkken søndre