Jordskiftesaker på gnr: 270/91

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel