Jordskiftesaker på gnr: 270/116

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel