Jordskiftesaker på gnr: 271/18

SaksnrSaksnavn
0530-1995-0022Lilleseter
0530-1969-0016Olstad
0530-1973-0008Olstad nordre
0530-1952-0007Skjelle m.fl.