Jordskiftesaker på gnr: 307/1

SaksnrSaksnavn
0530-1987-0016Dalum m.fl.
0530-2001-0003KOLO/KOLOMOEN
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-1988-0002Øibrekken m.fl.