Jordskiftesaker på gnr: 308/3

SaksnrSaksnavn
0530-2005-0017KOLOBERGET NATURRESERVAT
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-1988-0002Øibrekken m.fl.