Jordskiftesaker på gnr: 308/99

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel