Jordskiftesaker på gnr: 309/11

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel