Jordskiftesaker på gnr: 311/1

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-2005-0009VARPHAUGEN
0530-1994-0014Varphaugen