Jordskiftesaker på gnr: 313/11

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel