Jordskiftesaker på gnr: 313/14

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel