Jordskiftesaker på gnr: 321/2

SaksnrSaksnavn
0530-2013-0001Rustberget
0530-1982-0012Ruste