Jordskiftesaker på gnr: 340/10

SaksnrSaksnavn
0530-1991-0008Fylkesveg 437 - Høvringen