Jordskiftesaker på gnr: 341/2

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel