Jordskiftesaker på gnr: 92/15

SaksnrSaksnavn
0500-1969-0017ANNOLSETER
0500-2006-0028Romsaas nedre