Jordskiftesaker på gnr: 97/5

SaksnrSaksnavn
0500-1992-0002TROMSNES ØVRE OG NEDRE