Jordskiftesaker på gnr: 121

SaksnrSaksnavn
0500-1998-0001Dypdalen
0500-1984-0016N OG S STRANDEN SAMEIE
0500-1980-0010Randklev nedre m.fl.
0500-2006-0017Randklevsviken skog
0500-2003-0018Rotås nedre
0500-1999-0003Rotås øvre
0500-1949-0018Storteigen-Onshus(Risøya)
0500-1943-0006Sør Fron - Ringebu
0500-1952-0004Sør Fron - Ringebu