Jordskiftesaker på gnr: 30/13

SaksnrSaksnavn
0500-1992-0012BRYN SØNDRE OG NORDRE