Jordskiftesaker på gnr: 36/1

SaksnrSaksnavn
0500-1984-0008Høvren
0500-2013-0053Nordre Brynsåa naturreservat
0500-1994-0002VEDEM NEDRE OG ØVRE