Jordskiftesaker på gnr: 53/17

SaksnrSaksnavn
0500-1944-0001Gillebu
0500-1998-0008Lunke
0500-2014-0049Lunke
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2