Jordskiftesaker på gnr: 64/2

SaksnrSaksnavn
0500-2014-0050Gillebo
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2