Jordskiftesaker på gnr: 104/3

SaksnrSaksnavn
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2
0500-1988-0018TORSTAD,HJELMSTAD,TANDE
0500-1925-0004Tostad m.fl. sameie