Jordskiftesaker på gnr: 115/2

SaksnrSaksnavn
0500-2000-0008Hagen
0500-1993-0011LYSBAKKEN
0500-1987-0004MAGELI-HAGEN
0500-1997-0018Rolla
0500-2013-0027Vegen Vedum - Nordjordet