Jordskiftesaker på gnr: 115/3

SaksnrSaksnavn
0500-2000-0008Hagen
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2
0500-1997-0018Rolla