Jordskiftesaker på gnr: 115/11

SaksnrSaksnavn
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2