Jordskiftesaker på gnr: 115/12

SaksnrSaksnavn
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2