Jordskiftesaker på gnr: 115/43

SaksnrSaksnavn
0500-2000-0008Hagen
0500-2013-0027Vegen Vedum - Nordjordet