Jordskiftesaker på gnr: 115/47

SaksnrSaksnavn
0500-2013-0027Vegen Vedum - Nordjordet