Jordskiftesaker på gnr: 128

SaksnrSaksnavn
0500-2012-0006Lågen fiskeelv, sone 2
0500-1976-0035NORDRUM
0500-1976-0002Roåker sameie
0500-1910-000XRugåker seterskog
0500-2012-0013Vike
0500-1951-0008Vikseterteigen