Jordskiftesaker på gnr: 163

SaksnrSaksnavn
0500-2013-0027Vegen Vedum - Nordjordet