Jordskiftesaker på gnr: 163/9

SaksnrSaksnavn
0500-2013-0027Vegen Vedum - Nordjordet