Jordskiftesaker på gnr: 43

SaksnrSaksnavn
0500-1853-000BHjemskoven Bødalskjølen
0500-1982-0004Kråbøl nordre