Jordskiftesaker på gnr: 46/1

SaksnrSaksnavn
0500-1853-000BHjemskoven Bødalskjølen
0500-1982-0004Kråbøl nordre