Jordskiftesaker på gnr: 56

SaksnrSaksnavn
0500-1988-0003BØ ØVRE OG NEDRE
0500-1973-0019Bø - Børkhage
0500-1882-0001Bøgaardene, innmark
0500-1853-000BHjemskoven Bødalskjølen
0500-2012-0027Langsua verneområde Gausdal
0500-1858-000CØvre Bølien