Jordskiftesaker på gnr: 60/1

SaksnrSaksnavn
0500-1853-0001Baglien skov,Olstadgrenda
0500-1975-0012Baklia - Olstad
0500-1975-0033Bårdslistuen
0500-1940-0021Gammelsetermarka
0500-1975-0013Heimkjølen - Olstad
0500-1969-0013Madslien
0500-1956-0013Madslien m.fl.
0500-2009-0007Vegen Skei - Olstad